Get Adobe Flash player

Facebook/เฟชบุ๊ค/ເຟຊບູ໊ກ

 
 

อัตราแลกเปลี่ยน & ดอกเบี้ย

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນກີບ

ສະກຸນເງິນ ໃບເງິນ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8,150.00 8,182.00
THB 237.25 238.25
EUR 8,940.00 8,985.00
GBP 12,447.00 12,696.00
AUD 5,839.00 5,955.00
CAD 5,966.00 6,085.00
JPY 65.65 66.94
ວັນທີ: 27/07/2015   ລະອຽດ...

 

พยากรณ์อากาส(เมืองไทย)

ราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองคำเมืองไทย

รวมลิ้งค์/ລວມລິ້ງຄ໌/Link

รวมลิ้งค์/ລວມລິ້ງຄ໌/Link

 

สถิติเข้าชม(เริ่ม 05-04-2014)

Today211
Yesterday432
This week2570
This month14639
Total536524

Visitor IP : 54.226.25.231 Visitor Info : Unknown - Unknown วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 09:19

Who Is Online

Guests : 56 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb
×

คำเตือน

Error loading component: com_tags, Component not found

มรรคมีองค์ 8

มรรคมีองค์ 8
ปฎิปทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์ หรือข้อปฎิบัติให้ถึงการดับทุกข์คือมรรคมีองค์ 8 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมปฎิปทา เพราะเป็นทางสายกลางเทียบกับไตรสิกขาได้ดังนี้

 1.  
 2. สัมมาทิฐิ
 3. สัมมาสังกัปปะ
 4. สัมวาจา
 5. สัมมากัมมันตะ
 6. สัมมาอาชีวะ
 7. สัมมาวายามะ
 8. สัมมาสติ
 9. สัมมาสมาธิ
 1. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือมีความเห็น ความเชื่อที่ถูกต้อง มีความรู้ในอริยสัจ 4 ปัจจัยให้สัมมาทิฐิเกิดขึ้นมี 2 อย่างคือ
  1. ศรัทธา หมายถึงการไว้ใจในปัญญาของผู้อื่น หรืออาศัยปัญญาของคนอื่น โดยผ่านทางคำแนะนำสั่งสอน เป็นต้น
  2. โยนิโสมนสิการ หมายถึง ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น คิดถูกวิธี เป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายใน
 2. สัมมาสังกัปปะ เป็นความดำริชอบ คือ ดำริออกจาก กาม 1 ดำริในอันไม่พยาบาท 1 ดำริในอันไม่เบียดเบียน 1
 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเว้นจากวจีทุจริต 4 ได้แก่
  1. มุสาวาทา เวรมณี
  2. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด
  3. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากวาจาหยาบคาย
  4. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
 4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทำชอบ เว้นจากกายทุจริต 3
  1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นการเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นการประพฤติผิดในกาม
 5. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ไม่คดโกง หลอกลวง เบียดเบียนผู้อื่น หาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นอกจากนี้ยังมี อาชีพที่จัดเป็นมิจฉาอาชีวะ เช่น การประกอบการค้า 5 ชนิดได้แก่
  1. ค้าขายเครื่องประหาร, อาวุธ
  2. ค้าขายมนุษย์
  3. ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
  4. ค้าขายน้ำเมา
  5. ค้าขายยาพิษ
 6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน หรือปธาน 4 ได้แก่
  1. สังวรปธาน คือ เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น
  2. ปหานปธาน คือ เพียรละหรือเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
  3. ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลให้เกิดมีขึ้น
  4. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาหรือส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟั่นเฟือน เลื่อนลอย สัมมาสติ คือ หลักธรรมที่เรียกว่า สติปัฎฐาน 4 ได้แก่
  1. กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณากาย
  2. เวทนาปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา
  3. จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต
  4. ธัมมาปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรม
 8. สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ ได้แก่ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด ภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว คือฌาน 4 ได้แก่
  1. สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอุกศลทั้งหลาย ® บรรลุปฐมฌาน มีวิตก,วิจาร, ปิติ, สุข เกิดแต่วิเวก
  2. มีความผ่องใสแห่งจิตภายใน ® บรรลุทุติยฌาน ไม่มีวิตก,วิจาร, ปิติและสุข เกิดแต่สมาธิ
  3. มีความอุเบกขา ® บรรลุตติยฌาน มีอุเบกขา สติ
  4. ละสุข ละทุกข์ เพราะโสมนัส โมนัส ® บรรลุจตุตตกฌาน

www.kamsai.org เว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้คู่คุณธรรม(ไทย-ลาว),ເວັບໄຊຕ໌ສູນລວມຄວາມຮູ້ຄູ່ຄຸນນະທັມ