Get Adobe Flash player

Facebook/เฟชบุ๊ค/ເຟຊບູ໊ກ

 
 

อัตราแลกเปลี่ยน & ดอกเบี้ย

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນກີບ

ປະເທດ ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
USD 8,090 8,130
THB 229.2 230.91
EUR 9,142 9,188
GBP 11,513 11,743
AUD 5,833 5,950
CAD 5,990 6,109
JPY 72.99 74.45
CNY 1,166 1,189

ວັນທີ:

05-17-

2016

   

ລາຍລະອຽດ

 

พยากรณ์อากาส(เมืองไทย)

ราคาน้ำมัน บางจาก

ราคาทองคำเมืองไทย

รวมลิ้งค์/ລວມລິ້ງຄ໌/Link

รวมลิ้งค์/ລວມລິ້ງຄ໌/Link

 

สถิติเข้าชม(เริ่ม 05-04-2014)

วันนี้/ໃນມື້ນີ້8
เมื่อวาน/ມື້ວານນີ້416
สัปดาห์นี้/ອາທິດນີ້1566
เดือนนี้/ເດືອນນີ້9656
ทั้งหมด/ທັງໝົດ631337

กำลังออนไลน์/คน

3
ອອນໄລນ໌ຈຳນວນ/ຄົນ

วันศุกร์, 28 เมษายน 2560 00:30

มรรคมีองค์ 8

มรรคมีองค์ 8
ปฎิปทาที่นำไปสู่ความดับทุกข์ หรือข้อปฎิบัติให้ถึงการดับทุกข์คือมรรคมีองค์ 8 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมปฎิปทา เพราะเป็นทางสายกลางเทียบกับไตรสิกขาได้ดังนี้

 1.  
 2. สัมมาทิฐิ
 3. สัมมาสังกัปปะ
 4. สัมวาจา
 5. สัมมากัมมันตะ
 6. สัมมาอาชีวะ
 7. สัมมาวายามะ
 8. สัมมาสติ
 9. สัมมาสมาธิ
 1. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือมีความเห็น ความเชื่อที่ถูกต้อง มีความรู้ในอริยสัจ 4 ปัจจัยให้สัมมาทิฐิเกิดขึ้นมี 2 อย่างคือ
  1. ศรัทธา หมายถึงการไว้ใจในปัญญาของผู้อื่น หรืออาศัยปัญญาของคนอื่น โดยผ่านทางคำแนะนำสั่งสอน เป็นต้น
  2. โยนิโสมนสิการ หมายถึง ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น คิดถูกวิธี เป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายใน
 2. สัมมาสังกัปปะ เป็นความดำริชอบ คือ ดำริออกจาก กาม 1 ดำริในอันไม่พยาบาท 1 ดำริในอันไม่เบียดเบียน 1
 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือเว้นจากวจีทุจริต 4 ได้แก่
  1. มุสาวาทา เวรมณี
  2. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากการพูดส่อเสียด
  3. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากวาจาหยาบคาย
  4. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
 4. สัมมากัมมันตะ คือการกระทำชอบ เว้นจากกายทุจริต 3
  1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นการเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว้นการประพฤติผิดในกาม
 5. สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ไม่คดโกง หลอกลวง เบียดเบียนผู้อื่น หาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นอกจากนี้ยังมี อาชีพที่จัดเป็นมิจฉาอาชีวะ เช่น การประกอบการค้า 5 ชนิดได้แก่
  1. ค้าขายเครื่องประหาร, อาวุธ
  2. ค้าขายมนุษย์
  3. ค้าขายสัตว์ที่มีชีวิตสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
  4. ค้าขายน้ำเมา
  5. ค้าขายยาพิษ
 6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัมมัปปธาน หรือปธาน 4 ได้แก่
  1. สังวรปธาน คือ เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้น
  2. ปหานปธาน คือ เพียรละหรือเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
  3. ภาวนาปธาน คือ เพียรเจริญหรือเพียรสร้างกุศลให้เกิดมีขึ้น
  4. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษาหรือส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
 7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟั่นเฟือน เลื่อนลอย สัมมาสติ คือ หลักธรรมที่เรียกว่า สติปัฎฐาน 4 ได้แก่
  1. กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณากาย
  2. เวทนาปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา
  3. จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต
  4. ธัมมาปัสสนาสติปัฎฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรม
 8. สัมมาสมาธิ ตั้งใจไว้ชอบ ได้แก่ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด ภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว คือฌาน 4 ได้แก่
  1. สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอุกศลทั้งหลาย ® บรรลุปฐมฌาน มีวิตก,วิจาร, ปิติ, สุข เกิดแต่วิเวก
  2. มีความผ่องใสแห่งจิตภายใน ® บรรลุทุติยฌาน ไม่มีวิตก,วิจาร, ปิติและสุข เกิดแต่สมาธิ
  3. มีความอุเบกขา ® บรรลุตติยฌาน มีอุเบกขา สติ
  4. ละสุข ละทุกข์ เพราะโสมนัส โมนัส ® บรรลุจตุตตกฌาน

www.kamsai.org เว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้คู่คุณธรรม(ไทย-ลาว),ເວັບໄຊຕ໌ສູນລວມຄວາມຮູ້ຄູ່ຄຸນນະທັມ